DVD - 23/02/2017

Bài viết này bổ ích, giúp chúng ta có thêm cái nhìn đa chiều hơn về facebook. Tuy nhiên, nên bổ sung thêm hình ảnh sẽ tốt hơn.