Gary Illyes

Index nhanh hay chậm trên Google không quyết định tới thứ hạng từ khóa

Index nhanh hay chậm trên Google không quyết định tới thứ hạng từ khóa

Có nhiều bạn hỏi tại sao có website vừa post bài đã index nhưng cũng có website post bài thì việc tự động index trên...
17/03/2017 Bình luận
Meta description quan trọng đối với những landingpage nội dung ít

Meta description quan trọng đối với những landingpage nội dung ít

Nhiều anh chị em có tranh luận là có cần thẻ meta description hay không? Hôm nay Gary Illyes có đưa ra: Bạn có biết (...
7/03/2017 2 bình luận
Tín hiệu mạng xã hội không phải yếu tố trực tiếp xếp hạng

Tín hiệu mạng xã hội không phải yếu tố trực tiếp xếp hạng

Vừa có trao đổi với 1 bạn về các tín hiệu mạng xã hội mình coi lại tin tức thì Gary Illyes có khẳng định là tín hiệu...
2/02/2017 Bình luận
22 tháng 1: Search Console thực hiện cập nhật cơ sở hạ tầng

22 tháng 1: Search Console thực hiện cập nhật cơ sở hạ tầng

Khi các bạn truy cập Search Console trong một vài phần sẽ thấy một thông báo: 22 tháng 1: Search Console thực hiện cậ...
25/01/2017 Bình luận
Thay đổi kết quả khi sử dụng câu lệnh link:domain.com

Thay đổi kết quả khi sử dụng câu lệnh link:domain.com

Hello các bạn, Hôm nay 11/01/2017 thì việc thay đổi khi bạn sử dụng câu lệnh link:domain.com (ví dụ: link:www.lamseo....
11/01/2017 2 bình luận