Hướng dẫn và những lưu ý khi gửi bài viết

Dưới đây là những lưu ý khi gửi bài viết trên lamSEO.com. Mỗi bài viết sẽ bao gồm:

  1. Title bài viết (tiêu đề)
  2. Title SEO (bao gồm Title bài viết – lamSEO.com).
  3. Nội dung bài viết (text, ảnh, video). Ảnh trong bài viết khi hiển thị có width tối đa 600px, height auto (trường hợp ảnh to thì vui lòng crop chọn ảnh nhỏ và khi click vào ảnh sẽ mở tab mới).
  4. Mục lục chính trong nội dung bài viết chọn kiểu Tiêu đề 2 (h2).
  5. Ảnh chức năng bài viết (Featured Image): có kích thước 720PX x 500PX.
  6. Lưu ý tất cả các hình ảnh sẽ được lưu ở chế độ Save for Web dạng medium và đuôi .jpg (xem hình dưới).
  7. Link out luôn để chế độ (target=”_blank”) mở tab mới.
  8. Đừng ngần ngại gửi bài viết của bạn về email: admin[at]lamseo.com

Giao diện gửi bài

Nội dung soạn thảo gửi bài viết

Nội dung soạn thảo gửi bài viết (Click vào ảnh để xem hình to).

Kích thước hình ảnh chức năng bài viết

Kích thước hình ảnh chức năng bài viết

Kích thước hình ảnh chức năng bài viết (Click ảnh xem hình lớn hơn).

Hướng dẫn và những lưu ý khi gửi bài viết
5 (100%) 6 votes